Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

 

Advocaat Laurens Storms hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. De gegevens die u via de website invoert, zullen uitsluitend gebruikt of aangewend worden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het beroepsgeheim en de andere geldende wettelijke voorschriften in kwestie. Advocaat Laurens Storms kan uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de dienstverlening, tarieven en andere informatie die dienstig is voor de rechtsbijstand die het kantoor levert. De gegevens van gebruikers van deze website worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve doeleinden, noch voor reclamedoeleinden. Advocaat Laurens Storms heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens van de gebruiker en het ongeoorloofd gebruik ervan te vermijden. 

 

Inzagerecht en correctie van gegevens

 

Iedere gebruiker van de website wiens gegevens werden verwerkt, heeft steeds het recht om zijn of haar persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. De gebruiker van de website kan daartoe contact opnemen met het advocatenkantoor via info@storms-advocaat.be. Laurens Storms verbindt er zich toe om aan een dergelijk verzoek het gepaste gevolg te geven binnen de vijf werkdagen na ontvangst ervan. Iedere communicatie daaromtrent wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Cookies

 


Het is mogelijk dat bij het bezoek van een gebruiker aan de website www.storms-advocaat.be er enkele gegevens worden ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn onder andere: het IP-adres van de gebruiker, evenals de vermoedelijke locatie van waaruit de webapplicatie werd bezocht, samen met het tijdstip van het bezoek en informatie over welke webpagina’s precies werden bezocht. Wanneer u als gebruiker de website www.storms-advocaat.be bezoekt, verklaart u zich daarmee akkoord. Voor meer informatie over hoe de webapplicatie omgaat met cookies, kan u de Cookieverklaring consulteren.