VOORKEURMATERIES


Omgevings recht

De ruimte (in Vlaanderen) wordt beschermd door een streng wettelijk kader. Verschillende overheden zijn bevoegd om eigen regels uit te vaardigen en dat leidt soms tot onzekerheid. Hebt u vragen over ruimtelijke ordening of wenst u bijstand in een of meer specifieke dossiers? STORMS helpt u hier graag bij  verder.


Incasso

Omdat gerechtelijke procedures soms lang aanslepen en veel geld kunnen kosten, heeft de wetgever recent een oplossing uitgewerkt waardoor ondernemingen schuldenaars veel sneller én veel goedkoper kunnen dwingen om tot betaling over te gaan. De wet voorziet dat die nieuwe mogelijkheid uitsluitend een advocaat kan worden opgestart. Indien u als onderneming geld wenst in te vorderen, helpt STORMS u hier graag bij verder.


Vastgoed transacties

De aankoop van  vastgoed is soms een levensbepalende beslissing. Het is vaak ook een complex gegeven waar financieel veel op het spel staat. U doet er dan ook goed aan om zich vooraf te laten informeren over uw rechten en plichten. STORMS biedt een aantal formules aan op maat van kopers, verkopers en vastgoedmakelaars.