RECHTSBIJSTAND

Voor elk juridisch probleem kan u bij STORMS terecht. We houden eraan dat u als cliënt zo goed mogelijk geholpen wordt.

 

Soms is het voor de goede behandeling van een dossier wenselijk dat er ook andere personen bij betrokken worden (architecten, accountants, advocaten met een bijzondere specialisatie, etc.). Indien wij menen dat een derde bij het dossier betrokken dient te worden, zal u als cliënt verwittigd worden en zelf kunnen beslissen wie al dan niet bij het dossier betrokken wordt.  


VOORKEURMATERIES

Ruimtelijke ordening

De ruimte (in Vlaanderen) wordt beschermd door een streng wettelijk kader. Verschillende overheden zijn bevoegd om eigen regels uit te vaardigen en dat leidt soms tot onzekerheid. Hebt u vragen over ruimtelijke ordening of wenst u bijstand in een of meer specifieke dossiers? STORMS helpt u hier graag bij  verder.


Studie-aangelegenheden

Om de studieloopbaan van studenten te beschermen, moeten scholen en universiteiten vaak specifieke regels in acht nemen, bijvoorbeeld bij het toekennen van studieresultaten of het opleggen van een tuchtstraf aan een student. STORMS biedt een aantal formules aan op maat van studenten en onderwijsinstellingen.


(B2B) Incasso

Omdat gerechtelijke procedures soms lang aanslepen en veel geld kunnen kosten, heeft de wetgever recent een oplossing uitgewerkt waardoor ondernemingen schuldenaars veel sneller én veel goedkoper kunnen dwingen om tot betaling over te gaan. De wet voorziet dat die nieuwe mogelijkheid uitsluitend een advocaat kan worden opgestart. Indien u als onderneming geld wenst in te vorderen, helpt STORMS u hier graag bij verder.


Vastgoed-transacties

De aankoop van  vastgoed is soms een levensbepalende beslissing. Het is vaak ook een complex gegeven waar financieel veel op het spel staat. U doet er dan ook goed aan om zich vooraf te laten informeren over uw rechten en plichten. STORMS biedt een aantal formules aan op maat van kopers, verkopers en vastgoedmakelaars.