OVER ONS

Laurens Storms is de stichter van het kantoor. In 2011 behaalde hij aan de KU Leuven het diploma "Master in de Rechten" met een major in het Publiekrecht.

 

Op 1 september 2011 legde Laurens Storms de eed af als advocaat aan de balie van Antwerpen en startte hij er zijn stage in een toonaangevend advocatenkantoor op het vlak van o.a. onteigeningen en ruimtelijke ordening. Korte tijd later werd hij ook assistent van prof. em. Marc Boes aan de KU Leuven (en later van prof. Steven Lierman), waar hij tot 2015 les gaf en wetenschappelijk onderzoek verrichtte over onteigeningen, ruimtelijke ordening en andere bestuursrechtelijke kwesties.

 

 

In 2012 opende Laurens Storms het kantoor "STORMS" in Rotselaar. De focus op het bestuursrecht vormt nog steeds een belangrijke pijler van het kantoor. Voor meer informatie over de overige materies die het kantoor behandelt, kan u doorklikken naar deze pagina.WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES

  • L. STORMS en M. VAN BUGGENHOUT, De Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen - instelling, procedure en beroepsmogelijkheden, Keerbergen, Buren en Buurten vzw, 2019
  • T. DE WAELE, B. HUBEAU, G. VAN HOORICK, B.VANHEUSDEN (eds.), N. ANSOMS, K. BAMS,  S. BOULLART, S. BROUWERS, O. COOPMAN, J. DE CONINCK, S. DE MAESSCHALCK, E. DE SMAELE, P. DESMEDT, P.-J. DEFOORT, S. DENYS, S. DESRUMAUX, M. DEWEIRDT, K. DEWULF, L. DU GARDEIN, T. EYSKENS, J. GEENS, A. GEERTS, D. LINDEMANS, Y. LOIX, T. LOOSE, W. MERTENS, W. MOONEN, J. OPSOMMER, W. POELMANS, C. PONCHAUT, W. RASSCHAERT, S. RODTS, M. ROOSEMONT, C. SCHIJNS, H. SCHOUKENS, F. SCHRAM, L. STORMS, W. THYSSEN, V. TOLLENAERE, D. VAN DE SIJPE, I. VAN GIEL, G. VAN HOORICK, J. VAN LOMMEL, S. VANDAMME, A. VANHELLEMONT, S. VERBIST, Omgevingsrecht geannoteerd 2018, Brugge, die Keure, 2018.
  • K. GASTMANS en L. STORMS, Het waarderen van saneringskosten in de onteigeningsvergoeding: het Grondwettelijk Hof verfijnt het arrest van het Hof van Cassatie van 28 juni 2012, Tijdschrift voor Milieu- en Energierecht, 2017.
  • K. GASTMANS en L. STORMS, De zone "non aedificandi" geldt ipso facto ook rond de op- en afritten van de snelweg. Een afzonderlijk klasseringsbesluit is niet vereist, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2015.
  • S. LIERMAN (ed.), K. GASTMANS, J. GEENS, K. KEMPE, L. STORMS, P-J VANDEWEYER, Enkele recente ontwikkelingen in de rechtspraak en de regelgeving over algemene en bijzondere bestuurlijke politie (Themis Actualia Gemeenterecht), Brugge, die Keure, 2013.
  • K. GASTMANS en L. STORMS, De onteigeningsvergoeding bij de onteigening van verontreinigde gronden, Rechtskundig Weekblad, 2013.
  • G. DEBERSAQUES, B. HUBEAU (eds.), N. ANSOMS, J. ASTAES, M. BOES,  S. BOULLART, A. DE BACKER, F. DE PRETER, K. DE ROO, P.-J. DEFOORT, S. DE MAESSCHALK, S. DENYS, L. DU GARDEIN, T. EYSKENS, I. LEENDERS, D. LINDEMANS, Y. LOIX, S. LUST, J. OPSOMMER, W. RASSCHAERT, S. RODTS, F. SCHRAM, L. STORMS, W. THYSSEN, V. TOLLENAERE, H. VAN LANDEGHEM, J. VAN LOMMEL R. VEKEMAN, S. VERBIST, Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw geannoteerd 2013-2014, Brugge, die Keure, 2013.
  • L. STORMS en S. VERBIST, De Vlaamse regelgeving inzake toeristische logies. Krachtlijnen en principes, Nieuw Notarieel Kwartaalschrift, 2011.
  • L. STORMS en S. VERBIST, Het Vlaamse Algemeen Waterverkoopreglement, Nieuw Notarieel Kwartaalschrift, 2011.
  • L. STORMS (ed.), D. PEETERS en R. JACOBS, Minder snel een bouwvergunning nodig na 1 december 2010, Leuven, Indicator, 2010.

ENGAGEMENTEN

Laurens Storms was van 2013 tot 2016 bestuurslid bij de Conferentie van de Jonge Balie van Leuven, een feitelijke vereniging die erop is gericht om de advocaten van de Leuvense Balie te ondersteunen en de onderlinge verstandhouding wil optimaliseren. Laurens Storms is tot op heden een gedreven sympathisant van deze vereniging.

 

Sinds 2015 maakt Laurens Storms ook deel uit van de Academische Stuurgroep rond het "MyTrustO"-initiatief. Dit initiatief is erop gericht om op een ethisch verantwoorde manier schulden in te vorderen.

 

Laurens Storms maakt sinds 2016 deel uit van de Commissie Communicatie, een commissie die is opgericht in de schoot van de Raad van de Orde van de Balie van Leuven, en die tot doel heeft de Raad van de Orde te adviseren over haar communicatiebeleid en haar informaticatoepassingen.

 

In 2016 lanceerde Laurens Storms de advocatencommunity "Advocatuur vraagt en helpt", een platform waarop advocaten onafhankelijk en op een snelle en beveiligde manier informatie kunnen uitwisselen. Op dit ogenblik telt die community ongeveer 800 advocaten.