VASTGOEDTRANSACTIES

"Bij vastgoedtransacties zijn drie factoren belangrijk: informatie, informatie en informatie."

Mr. Laurens Storms

Vastgoedtransacties kunnen een mensenleven ingrijpend veranderen. Toch gaan veel mensen soms - meestal door hun enthousiasme - overhaast te werk, en zien ze over het hoofd dat zowel de koper als de verkoper bepaalde verplichtingen hebben om bepaalde informatie zelf te achterhalen of met elkaar te delen. Soms kan een vastgoedmakelaar of notaris een deel van die verplichtingen voor zijn of haar rekening nemen, maar in de praktijk blijkt al te vaak dat enige tijd na de transactie ernstige problemen ontstaan, meestal enkel omdat één van de partijen onvoldoende geïnformeerd was. 

 

Een advocaat heeft als onafhankelijke professional steeds een volledig zakelijke kijk op de transactie en kan daardoor sneller eventuele juridische valkuilen of aandachtspunten detecteren. Omdat de advocaat partijdig is, kan hij ook advies verlenen over het nut van onderhandelingen en over hoe een eventuele onderhandeling best gevoerd wordt. 

 

Wie vastgoed koopt, koopt ook altijd een stukje "ruimte". Het kan daarom aangewezen zijn om reeds voor het aangaan van de vastgoedtransactie het oor te luisteren te leggen bij een advocaat met een voorkeurmaterie in de ruimtelijke ordening.