STUDIE-AANGELEGENHEDEN

"Studiebetwistingen zijn vaak heel emotioneel geladen. Als advocaat kan je rust brengen in het spanningsveld en onnodige procedures vermijden."

Mr. Laurens Storms

In Vlaanderen neemt het aantal studiebetwistingen jaarlijks toe. Uit de rechtspraak blijkt dat er bij sommige scholen en universiteiten inderdaad af en toe iets foutloopt bij het nemen van studiebeslissingen. Anderzijds wordt haast eenzelfde aantal beroepsprocedures verworpen omdat studenten argumenten aanhalen waarvoor de rechter niet bevoegd is of omdat er een maatregel wordt gevraagd die de rechter wettelijk gezien niet mag opleggen.

 

Al te snel procederen is nooit de beste oplossing. Eerst en vooral is het steeds belangrijk te analyseren of de school of universiteit al dan niet een vergissing heeft begaan. Als dat het geval is, kan het nuttig zijn eerst een overleg te laten plaatsvinden met de school of universiteit in kwestie.  Is het water tussen beide partijen te diep, dan kan een beroepsprocedure bij de rechter eventueel nodig zijn om duidelijkheid te brengen.

 

De meerwaarde die een advocaat hier kan bieden, is dat hij als onafhankelijke professional kan analyseren of de onderwijsinstelling fouten heeft gemaakt. De advocaat is van nature uit ook een bemiddelaar die in sereniteit kan trachten tot een onderhandelde oplossing  te komen. Lukt dat niet, dan is de advocaat goed geplaatst om de kwestie op een zakelijke en correcte manier aan de rechter voor te leggen.