RUIMTELIJKE ORDENING

"In ruimtelijke ordeningsdossiers ben je ook altijd een beetje advocaat van de ruimte zelf."

Mr. Laurens Storms

Hoewel de wetgeving in verband met de ruimtelijke ordening vrij complex kan overkomen, is het doel ervan relatief eenvoudig: het bewerkstelligen van "ruimtelijke kwaliteit". In essentie komt het erop neer dat overheden voortdurend de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten tegen elkaar moeten afwegen. In het voordeel van de huidige ruimtegebruikers maar zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang mogen gebracht worden.

 

De advocaat kan in die context een belangrijke meerwaarde betekenen. De tussenkomst van een advocaat in een dossier heeft immers de waarde van een professioneel en onafhankelijk advies. Voor het cliënteel van een advocaat betekent die tussenkomst dus een belangrijke waarborg om correct geïnformeerd te worden. Maar ook andere personen of overheden die bij het dossier betrokken zijn, kunnen het standpunt van een advocaat moeilijk naast zich neerleggen, precies omwille van de onafhankelijkheid ervan.