Deontologie

Advocaten hebben een eigen deontologie, die er onder andere op gericht is de belangen van de cliënt optimaal te beschermen. U kan de huidige versie van de Codex Deontologie voor Advocaten hier consulteren.